Tuesday, February 28, 2012

Ang Akwaryum

Ang Akwaryum
Isinulat ni Webbielady

 Pagod na pagod na ako. Ayoko na. Ano ba naman ang importansiya ng buhay? Hindi ko talaga maintindan. 43 anyos na akong solo sa buhay. Wala lang, buhay nga ba 'to? Oo nga, buhay ba ang tawag dito? Buhay nga ako pero patay naman ang kaluluwa ko. Araw-araw na trabaho, walang pagmamahal, walang pag-aaruga, as in wala! Pagod na talaga ako sa routine na 'to! Ano pa ba ang pwedi kong gawin? Walang-wala na! Ang umanidad ay nakakahiya! Ang pulitika ay nakakasuka! Ang mundong ito ay playground lamang ng kasamaan at nakakasukang katotohanan. Ayaw ko nang manatili dito. Ayoko na.Gusto ko nang tapusin ang lahat! Papano nga ba?

 Ano nga ba ang best way ng pagpapakamatay na hindi kailangang magdusa? Tama na ang pagdurusa ko! Nakakahiya naman kung bibitayin ko ang sarili ko, pangit ang dating. E, laslasin ko kaya ang pulso ko? Yay, bloody nga naman! Ayoko din nyan! Lagyan ko nalang kaya ng lason ng daga ang gatas ko mamaya. Oo nga, tamang-tama! Bingo! 


Kaya lang... saglit nga! Papano ang mga isda ko? Sila lang yung nagpapasigla ng araw ko at sila lang ang nagpapasaya nang konti ng malungkot kong buhay. Sigurado magdudusa sila pag wala na ako. Kawawa naman itong mga minamahal kong isda! Hindi ko to matitiis! E, papano na ngayon? 


Makapagisip nga. Ayaw kong magdusa ang mga minamahal kong isda ng mas matagal kaysa sa pagdusa ko. Saglit! Hmmmm... Sa tingin ko, bawasan ko nlang yung tubig ng akwaryum, tapos ilagay ko sya sa kusina at buksan ko yung gas.... Tama! Ayan! Isara ko yung mga bintana at sa kusina ako matutulog kasama ng mga mahal kong isda sa kahuli-hulihang pagkakataon sa mundong ito. Bukas wala na kami dito............. 


 .....kinabukasan..... 


 Oo na, oo na, alam ko! Buhay pa din kami! Hindo ko kayang patayin ang mga mahal kong isda! Wala na akong choise kundi mamuhay sa nakakasuklam na mundong to.

Thursday, February 16, 2012

The Aquarium

The Aquarium
 by Webbielady

 I'm just tired. I can't continue anymore.What's the point of living!? I cannot really see it. I am alone after all. At 43, I've just existed. Yes, ONLY existed: I work each day of my life but no passion, no love, no life, nothing! I am so bored of this routine.What else can I do? There's just nothing out there. Humanity itself is embarassing! Politics is a dirty game. This earth is nothing but a playground of egoism, betrayal, and horseshit?

Why should I belong here? I really don't want to. I want to cease my existence! How? How can I take my life without suffrage? I have suffered more than enough! Hanging myself is embarassing, it doesn't look pleasant after all so don't like that! Cutting my wrists? Oh, that's bloody! I don't want that either! I think I'll just drink a glass of milk with high concentrate of rat poison in it. Yeah, that's it! Eureka!

But... but...wait! How about my fishes? They are the only ones who cheer my day all these years and the only creatures that makes me happy a bit. They will suffer without me! Oh my poor ones! I can't let them suffer. What can I do now? Let me see. I do't like my beloved fishes to suffer any longer that I do. Wait! Hmmm... I think I'll just reduce the water in aquarium, place it in the kichen and I'll open the gas... Yes! That's it! I'll close the window and sleep in the kitchen with my fishes for our last moments on earth and together. Tomorrow my fishes and I will be not here anymore.........................

 ...the morning after...

 Yeah, yeah, I know! We're still alive indeed... I can't afford to kill my beloved fishes! I just have to face living in this disgusting world.

Wednesday, February 08, 2012

Labor and Humans

by Webbielady on 8 Feb 2012

Dizzying...
Fingers aching...
Triceps sufferring...
Lower back burning...

Yes, people in the office
Sticking to their sitting places!
Why don't you move?
So blood circulation will improve?

Yes, labor is painful
But when money's plentiful
Humans are contended
Surely it's not greed!

Principle o feconomics
Humans are insatiable
So what can we do?
Nothing! Life's so!